Đầu tiên để có thể chỉnh sửa thêm được nhiều bài viết vào trong một Trang Menu bất kỳ của website thì ta sẽ cần phải Login vào Quản Trị của Web theo đường dẫn:

•https://domainwebsite.com/wp-admin/

Ta sẽ có 2 cách làm như sau:

👉Cách 1(Chuẩn nhất)

Sau khi vào xong ta vào — Trang — Tất cả các trang — Chọn trang Menu mà ta muốn thêm nhiều bài viết vào — chọn Chỉnh Sửa,ở giao diện này nó sẽ có 2 Tab:Trực Quan và Văn Bản,ta để mặc định ở Tab “Trực Quan”và thực hiện các bước như hình ảnh bên dưới

 

Và ta có thể thêm vào dãy phân cách giữa các bài viết như ảnh dưới

👉Cách 2

Ta vẫn để ở Tab Trang — Vào chọn “Tạo Gallery” — Chọn các file hình ảnh hoặc tải lên để làm hình ảnh Thumbnail cho bài viết — và thực hiện các bước còn lại như hình

💥 Lưu ý rằng cách này tuy tạo được bố cục nhìn đẹp mắt nhưng lại không chèn đoạn link bài viết ẩn vào hình đại diện Thumbnail

 

Code Verify: opfrg22