VMOS là trình giả lập máy ảo trên Android mà không cần phải Root máy,nó giúp cho chúng ta có thể tạo 1 môi trường tester riêng biệt và hoàn toàn độc lập với máy chính.Sau đây là link cài đặt VMOS bản mới nhất đã Mod

 

 

•Link Tải: 👉click now

🍓Hướng dẫn các bước bỏ qua quảng cáo để đến trang đích tải phần mềm,Tool.🍓

Code Verify: fhrug44