Lỗi này chủ yếu do xung đột giữa các bản cập nhật phần mềm của Microsoft.

Ta sẽ có 2 cách làm như sau

 🍓Cách 1🍓

Ta sẽ cần phải cài các File này trên máy chủ,cách chạy file lần lượt sẽ như sau:

 

🍓Cách 2🍓
Để cài đặt cho các máy tính khác (gọi tắt là máy con)trong cùng văn phòng kết nối vào máy in đang được kết nối với máy tính dùng chính(gọi tắt là máy chủ)thông qua mạng LAN thì ta sẽ thực hiện các bước như sau:
👉Với máy chủ:
•••Thiết lập chính •••
Ta vào Settings — Printer and Scanner — chọn máy in cần chia sẻ,click chuột phải và chọn Manager — tab nhỏ hiện lên click chuột phải tại Printer Properties — tab nhỏ khác hiện lên,chọn ở tab con Sharing,tích chọn vào ô Sharing The Printer(tích chọn cả ô bên dưới),xong click Apply và Ok
•••Tắt tường lửa•••
Ở thanh Search PC ta gõ “Firewall” và click vào để tắt tường lửa hoặc ta sẽ dùng cách ở gốc phải màn hình ta click vào biểu tượng mạng,click tiếp vào dòng Network and Internet Settings — Tab lớn hiện lên,để mặc định ở Tab Status và ta nhìn góc dưới tại bảng bên phải click chọn Network and Sharing Center — tab nhỏ hiện lên click chuột phải vào Windows Defender Firewall — tab nhỏ khác hiện lên ta sẽ nhìn bên tay trái có dòng ..On/Off Firewall thì ta click vào và tích vào 2 ô màu đỏ để tắt
•••Tắt password khi in trên máy chủ•••
Vẫn ở gốc phải màn hình ta click vào biểu tượng mạng,click tiếp vào dòng Network and Internet Settings — Tab lớn hiện lên,để mặc định ở Tab Status và ta nhìn góc dưới tại bảng bên phải click chọn Network and Sharing Center — tab lớn hiện lên chọn Change Advanced Sharing Settings ta sẽ chọn On tất cả chỉ có Off 1 dòng duy nhất là Password và Save lại là xong
•••Thiết lập Regedit(bước quan trọng nhất)•••
Nhấn tổ hợp phím Win+R và gõ
Regedit
Tab nhỏ xác nhận hiện ra click Yes
Bảng Registry Editor hiện ra ta sẽ click vào “Mũi Tên” trước đầu dòng lần lượt các dòng ở bên trái như sau:
HKEY LOCAL MACHINE
SYSTEM
CURRENT CONTROLSET
CONTROL
PRINT
Tại dòng PRINT ta click chuột phải và chọn dòng DWORD(32Bit)Value để nó tạo 1 file mới và ta sẽ click chuột phải vào file mới đó chọn dòng Rename và dán dòng Code này vào:
RpcAuthnLevelPrivacyEnabled
Sau đó ta click lại chuột phải vào dòng mới add Code đó và đặt Value Data: 0
Ô bên cạnh không tích chọn vào Decimal
•••Bước cuối,khởi động lại Regedit•••
Ở màn hình Desktop chuột phải vào This PCManager — click vào dòng Services And Apply… cuối cùng bên trái mũi tên xổ xuống click tiếp dòng Services,tiếp tục ta dò các dòng bên phải và click vào dòng Print Spooler,ta sẽ thấy dòng Restart bên góc trên bên trái và ta click vào để nó khởi động lại chương trình Regedit và để nó load lại là xong.
Xong các bước trên với máy chủ thì ta thao tác lại trên máy con là vào in được.
👉Với máy con:
Khi kết nối ta sẽ nhấn tổ hợp phím Win+R và gõ \\Tênmáychủ và Enter thì khi đó tab nhỏ sẽ hiện lên thể hiện đầy đủ các thiết bị đang liên kết với máy chủ đó
-Ta có thể kết nối với máy chủ thông qua địa chỉ IP bằng cách
Win+R và gõ \\nhậpIPmáychủvào
**Khuyến nghị nên nhập theo tên máy chủ**

Link Tải cho cách 1: 👉click now

🍓Hướng dẫn các bước bỏ qua quảng cáo để đến trang đích tải phần mềm,Tool.🍓

Code Verify: 1rriow1