Lỗi này xảy ra khi ta chạy Toolkit,nạn nhân đã nhập tất cả thông tin như địa chỉ Email,Username,Password.v.v.. mà máy của ta không nhận được dữ liệu từ bên kia hoặc chỉ nhận được 1 nửa thông tin của nạn nhân.

 
Ta vào Terminal chạy dưới quyền root và gõ
#nano /usr/share/set/src/webattack/harvester/harvester.py
 
>>Lúc này nó sẽ hiện ra tab để ta chỉnh sửa file Harvester.py và nó sẽ hiển thị như thế này,ta sẽ chỉnh sửa như sau:
Xóa dòng trong khoanh vàng đó
Thêm dòng này thay thế vào
Ta kéo tiếp đến gần giữa trang hoặc dùng phím Ctrl+W để tìm kiếm”cgi.”
Và ta thay thế “html_” vào “cgi.” khi nãy
Sau khi thay thế như trên xong ta bấm Ctrl+O để lưu thay đổi lại,rồi bấm Enter 1 cái xong bấm Ctrl+X để thoát ra lại Terminal.Sau khi thay đổi ta có thể gõ lệnh        #reboot now       sau khi máy ảo kali khởi động lại xong ta nên tắt hẳn máy ảo luôn rồi dùng Virtualbox khởi động lại để các thay đổi có thể update hoàn hảo hơn.
Code Verify: xh7akw6