Nếu không thay đổi sources thì chúng ta không thể cài đặt được các gói dữ liệu đầy đủ về hệ thống và chạy các tools một cách bình thường được,trong khi đó khi ta chạy lệnh trên Terminal thì nó cũng sẽ báo về là “không định vị được gói” đó trong Terminal.

***Bài Này nên ưu tiên lam cách 4***

Sources chưa sửa

 

#Cách 1#

Ta vào Terminal và chạy lênh Sudo trước sau đó là tiến trình vào trong sửa sources,ta gõ như sau:

$sudo su   (để chạy theo lệnh root,và lúc này các dòng lệnh sẽ chuyển từ $ sang #)

#sudo nano /etc/apt/sources.list  (tab sources hiện ra)

Lúc này ta sẽ xóa tất cả những gì có sẵn trong sources và thay thế những dòng dưới đây vào,nhớ chỗ nào có dấu # thì cũng phải ghi vào luôn.

#

 (cách 1 dòng  ở vị trí này rồi ta ghi tiếp)

# deb cdrom:[Kali GNU/Linux 2020.1rc4 _Kali-last-snapshost_ -Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20200124-09:35]/ kali-rolling main non-free

 (cách 1 dòng  ở vị trí này rồi ta ghi tiếp)

#deb cdrom:[Kali GNU/Linux 2020.1rc4 _Kali-last-snapshost_ -Official amd64 DVD Binary-1 with firmware 20200124-09:35]/ kali-rolling main non-free

 (cách 1 dòng  ở vị trí này rồi ta ghi tiếp)

# This system was installed using small removable media

# (e.g. netinst, live or single CD). The matching “deb cdrom”

# entries were disabled at the end of the installation process.

# For information about how to configure apt package sources,

# see the sources.list(5) manual.

deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib

deb http://http.kali.org/kali kali-last-snapshot main non-free contrib      (dòng này ta có thể k thêm)

deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main non-free contrib

*Chỉnh sửa xong ta bấm Ctrl+O và bấm Enter 1 cái để lưu lại file đã chỉnh sửa,Xong rồi bấm tiếp Ctrl+X để thoát về lại tab Terminal

*chỉnh sửa xong ta có thể kiểm tra lại xem đúng chưa bằng Terminal ta gõ như sau:

#cat /etc/apt/sources.list     (thì lúc này Terminal sẽ hiện ra list mà ta chỉnh sửa khi nãy)

Tiếp theo ta cài đặt các gói như sau.

#sudo apt-get install leafpad       (để cài đặt về gói leafpad)

#sudo apt-get install vim

#sudo apt-get install gedit

#sudo apt-get install nano

#sudo apt-get install mousepad

#sudo apt-get install update

#sudo apt-get install upgrade

#sudo apt-get install wget

#sudo apt-get install git

Sau các lệnh trên ta check lại các lệnh khác để xem sources có bị thay đổi hoặc không trùng với lệnh sudo nano /etc/apt/sources.list hay không.ta gõ như sau.

Lệnh số 2:

#sudo leafpad /etc/apt/sources.list  (hoặc dùng lệnh nano leafpad /etc/apt/sources.list)

Lệnh số 3:

#vim /etc/apt/sources.list  (vim tương tự như nano)

Lệnh số 4:

#sudo mousepad /etc/apt/sources.list

Bước cuối cùng để hoàn tất ta Reset lại máy bằng lệnh.

#reboot now   >> máy sẽ tự tắt và khởi động lại để nó tự update cho các sự thay đổi.

#Cách 2#

Ta xóa hết tất cả nội dung có sẵn trong sources ban đầu và ta dán hết các dòng link dưới đây vào:

deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free

deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free

deb http://old.kali.org/kali sana main non-free contrib

deb-src http://old.kali.org/kali sana main non-free contrib

Sau khi dán đoạn link như trên vào thì ta Ctrl+O để lưu lại rồi bấm Enter 1 cái và cuối cùng là bấm Ctrl+X để thoát lại Terminal,trở lại Terminal ta gõ lênh như sau:

$apt-get update

$apt-get upgrade

$apt-get update –fix-missing

$reboot now

Sau đó ta có thể chạy tiếp các lệnh cần thiết được rồi.

#Cách 3#

Ta search từ khóa sau “debian sources list kali linux” >> Vào tiếp link web sau:

https://wiki.debian.org/Derivatives/Census/Kali

Rồi ta tìm đến ô chứa đống code và ta copy toàn bộ code lại

sau đó ta mở Terminal và gõ lệnh như cách 1,ta xóa hết toàn bộ code cũ và thêm vào code mới copy lai như sau

xong ta lưu lại và mở file hệ thống lên sửa lại code như thế này nữa,ta chọn theo đường dẫn file hệ thống/etc/apt
ta chuột phải và chọn chỉnh sửa bằng Leafpad theo như hình dưới
ta xóa hết code cũ và thêm đống code mới vào rồi save lại là xong,ta tắt đi và chạy lệnh theo như thế này là xong
# Cách 4 #
Ta vẫn sử dụng lệnh dưới quyền root
#nano etc/apt/sources.list
Xong ta vào Sources nếu code giống như hình dưới đây thì ta chỉ cần bỏ dấu “#” và lưu lại là xong
Nếu code sources giống thế này thì ta chỉ cần bỏ dấu # như hình bên dưới
Xong rồi thì ta save lại r bắt đầu chạy lệnh sau để Setup
#apt update
#apt upgrade
#apt-get install python3-pip
Lưu ý nếu ban đầu ta mở file sources.list lên (áp dụng cho file kali linux ISO 2020.3 installer amd64 vì nó chạy ngay đúng cả địa chỉ IP máy ảo và không cần chỉnh sửa sources.list gì cả) mà trong tab nó hiển thị như thế này thì ta để mặc định như vậy và chạy tiếp 3 lệnh này như trên
#apt update
#apt upgrade
#apt-get install python3-pip
và sources nó giống như thế này ta nên để nguyên(nên copy bên dưới dán vào):
# See https://www.kali.org/docs/general-use/kali-linux-sources-list-repositories/ deb http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free # Additional line for source packages # deb-src http://http.kali.org/kali kali-rolling main contrib non-free

 

 
Như thế là xong ta có thể tải những gói khác bình thường
 
Code Verify: pjjio62